Sunday

Manny Pacquiao on his Fight with Oscar De La Hoya

"Ang bawat suntok na aking bibitawan ay may bigat ng 90 milyong Pilipino sa buong mundo, kasama na rin ang ilan pang milyong katao na sumusuporta sa akin bilang isang kampeon sa ibabaw ng ring.

Excited na ako na maipakita ko ang tapang, lakas at bilis ng isang mandirigmang Pilipino gaya ng ipinakita ng aking mga ninuno simula pa kay Lapu-Lapu ng Mactan. Maganda ang aking pakiramdam, maayos at malinaw ang aking pag-iisip at higit sa lahat, naniniwala ako na ang mahal na Panginoong Diyos ay nasa aking tabi palagi kaya Siya na ang magbibigay sa akin ng tagumpay sa araw na ito. Kasama ko sa araw na ito ang lahat ng mga magigiting na Pilipino na nagtanggol at lumaban upang lahat tayo ay lumaya at mamuhay ng tahimik. Kasabay ko ang lahat ng mga kababayan kong nagmamahal sa bayan."
"This is the fight of my life, this is the biggest challenge in my boxing career, and I know that if I emerge victorious in this battle, all of us will reap the blessings and we will share all the glory."
-Manny Pacquiao, December 6, 2008 on the day
of his big fight with Oscar De La Hoya

No comments:

12 Little Things Every Filipino Can Do to Help Our Country

1. Follow traffic rules. Follow the law. 2. Whenever you buy or pay for anything, always ask for an official receipt. 3. Don’t buy smuggled goods. Buy Local. Buy Filipino. 4. When you talk to others, especially foreigners, speak positively about us and our country. 5. Respect your traffic officer, policeman and soldier. 6. Do not litter. Dispose your garbage properly. Segregate. Recycle. Conserve. 7. Support your church. 8. During elections, do your solemn duty. 9. Pay your employees well. 10. Pay your taxes. 11. Adopt a scholar or a poor child. 12. Be a good parent. Teach your kids to follow the law and love our country. - Alexander L. Lacson, Lawyer and Author